Copyright

Copyright & Friskrivningsklausul
Denna internetsida är en sida där besökaren fyller i en intresseanmälan för att få mer information om produkter från Herbalife International och/eller den affärsmöjlighet som erbjuds.
Sidan används av Oberoende Herbalife Medlemmar, se kontaktinformation för din personliga kontakt.

Privatlivets helgd
VIKTIGT: Genom att besökaren ber om att få sig tillsänd information ger besökaren automatiskt tillstånd att vi samlar in följande kontaktuppgifter: namn, adress, telefon, email, ålder, kön.
Vi använder dessa uppgifter endast för att sända besökaren den information besökaren efterfrågar.
Uppgifterna kommer inte att ges bort, säljas eller göras tillgänglig för tredje part utan kommer enbart att användas av den person som kontaktar besökaren för att sända och följa upp den efterfrågade informationen.
Vi respekterar privatlivets helgd och behandlar uppgifterna med diskretion.

Kontaktinformation
Carola Pyring
carolapyring@yahoo.co.uk